TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CUNG CẤP VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUẨN MỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TIN TỨC TIN NỘI BỘ LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0988.959.819
0906.669.684
0984.105.072
CẬP NHẬT THÔNG TIN NỔI BẬT
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Giải đáp nhiều vướng mắc về Thông tư 119/2014/TT-BTC  
Tín dụng bất động sản khởi sắc  
Tăng trưởng tín dụng, chờ “vớt vát” mùa cao điểm  
Gỡ vướng chính sách ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn  
Chuyển giá dưới góc nhìn của doanh nghiệp  
THỐNG KÊ
Online: 2 | Lượt truy cập: 173320
LIÊN KẾT WEB
Tin tức
Tin tức mới
EmailIn trang
Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế

(Tài chính) Bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê; làm rõ căn cứ xác định thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm; sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng đơn giản hơn… là những điểm mới nổi bật được quy định trong Thông tư 119/2014/TT-BTC vừa ban hành.

  Bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê... là những điểm mới nổi bật được quy định trong Thông tư 119/2014/TT-BTC vừa ban hành. Nguồn: internet

  Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 25/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Thông tư 119 có những điểm mới nổi bật sau.

  Bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê

  Trước hết, Thông tư 119/2014/TT-BTC (TT 119) đã ban hành mới các mẫu tờ khai bổ sung cho Thông tư 156/2013/TT-BTC, gồm: mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào...

  So với mẫu cũ, các mẫu mới đã bỏ một số trường thông tin như: ký hiệu mẫu hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; mặt hàng... 

  Đồng thời, Thông tư 119 cũng bãi bỏ một số bảng kê trong hồ sơ khai thuế GTGT quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư 156. 

  Cụ thể, bãi bỏ bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ; Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm và Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra.

  Làm rõ căn cứ xác định thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm

  Bên cạnh việc bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê, Thông tư 119 cũng làm rõ hướng dẫn tại khổ thứ 2, 3, 4 khoản 11 Điều 21 Thông tư 156 về xác định số thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ kinh doanh.

  Theo đó, “Số thuế Hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ kinh doanh được xác định như sau:

  Trường hợp Hộ nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ ngày mùng 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế phải nộp của quý; tương tự nếu nghỉ liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế phải nộp của quý, nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế phải nộp của quý. Trường hợp Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh không trọn tháng thì không được giảm thuế khoán phải nộp của tháng.

  Trường hợp trong thời gian nghỉ kinh doanh, Hộ nộp thuế khoán vẫn kinh doanh thì phải nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế.”

  Song song với đó, thông tư mới cũng bổ sung hướng dẫn tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 156 về sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với hộ, cá nhân có tài sản cho thuê như sau:

  “Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này”.

  Đảm bảo nguồn thu hợp lý cho các địa phương

  Để đảm bảo nguồn thu hợp lý cho các địa phương, Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28 Thông tư 156 như sau: “KBNN có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn, đồng thời hạch toán thu NSNN đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

  Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu NS của địa phương cấp tỉnh đó.

  Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi KBNN để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu NS cho từng tỉnh.

  Đối với các công trình liên huyện, nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được KBNN hạch toán vào thu NS của từng huyện tương ứng với số phát sinh doanh thu công trình. Đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT, trường hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định”.

  Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc

  Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT như sau:

  Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư, Thông tư 119 quy định: “Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế”.

  Đồng thời, Thông tư 119 bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Theo đó, "doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh...

  Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của DN ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu..."

  Bổ sung chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  Cũng trong Thông tư này, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC về Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

  Theo đó, Thông tư có hướng dẫn rõ đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp và có các ví dụ cụ thể để áp dụng. 

  Đồng thời, Thông tư 119 cũng bổ sung hướng dẫn tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án có quy mô lớn để phù hợp với quy định của Luật Thuế TNDN và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

  Theo chinhphu.vn

   

   

  EmailIn trang
  Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Giải đáp nhiều vướng mắc về Thông tư 119/2014/TT-BTC
  Triển khai chính sách mới về thuế thu nhập doanh nghiệp tới cộng đồng doanh nghiệp
  Miễn thuế nhập khẩu linh kiện y tế
  Thêm giải pháp mạnh để "quản" doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2014
  Thêm nhiều chính sách thuế tiếp sức cho doanh nghiệp
  Khai hải quan thế nào khi thay đổi chuyến bay xuất hàng?
  Điểm mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp
  Chuyển giá né thuế: bịt chiêu này lòi chiêu khác
  Cải cách thủ tục thuế và hải quan, tác động kép đến doanh nghiệp

  CHI NHÁNH MIỀN NAM - CTY TNHH KIỂM TOÁN & ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - TDK
  Địa chỉ: C14 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
  Điện thoại: (08) 3589 7462 - 3589 7463 - 2216 4309 - Fax: (08) 3589 7464

  Email: kiemtoantdk@gmail.com  -  thanglongtdks@gmail.com


  Chi nhánh Lạng Sơn
  : Tổ 2, khối 14, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  Điện thoại: (025) 3718 545 - Fax: (025)3716 264
  Chi nhánh Đà Nẵng: 42 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
  Điện thoại: (0511) 365 1818 - Fax: (0511) 365 1818
  Chi nhánh Quận 1: 28 Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM.
  Điện thoại: (08) 3848 0763 - Fax: (08) 3526 7187
  Chi nhánh Đồng Nai: E180 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, Tp. Biên Hòa.
  Điện thoại: (0613) 949 185 - Fax: (0613) 918 767

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG – T.D.K
  Trụ sở chính: Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  Điện thoại: 04. 44500668 - Fax: 04. 44500669
  Email: thanglongkiemtoan@gmail.com
  Copyright © 2015 by TDK. All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN