Tổng hợp văn bản pháp luật thuế, kế toán tháng 10 năm 2012

Tổng hợp một số văn bản pháp luật kế toán, thuế, kiểm toán, ... tháng 10/2012:

* Văn bản pháp luật nổi bật:

- Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụngHTKK phiên bản 3.1.4 bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN và nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN.

- Thông tư 175 /2012/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.

- Thông tư 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

- Thông tư 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về trợ cấp mất việc làm cho NLĐ.

- Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Quyết định 1685/QĐ-KTNN về quy trình tiến hành cuộc thanh tra của Kiểm toán Nhà nước.

- Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước.

* Văn bản pháp quy:

- Quyết định 2404/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

- Thông tư 28/2012/TT-NHNN về nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

- Nghị định 77/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.

- Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường.

- Quyết định 42/2012/QĐ-TTg về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Quyết định 1556/QĐ-TTg về trợ giúp phát triển DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Thông tư 169/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

- Nghị định 81/2012/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

* Văn bản hướng dẫn:

- Công văn 3562/LĐTBXH-LĐTL việc áp dụng mức lương tối thiểu.

- Công văn 3487/TCT-KK về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế.

- Công văn 5946/TCHQ-TXNKvề chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu.

- Công văn 3451/TCT-CS về việc khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài.

- Công văn 5404/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh thuế theo hàng nhập thực tế.

- Công văn 5414/TCHQ-TXNK về việc phạt chậm nộp thuế nguyên liệu SX xuất khẩu.

- Công văn 27173/CT-QLAC hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC.

- Công văn 3488/TCT-KK về việc quản lý thuế đối với chuyển đổi mô hình, tổ chức lại DN.

- Công văn 3579/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

- Công văn 3695/LĐTBXH-LĐTL về chi trả phụ cấp của người đại diện tại các công ty con.

- Công văn 14320/BTC-TCT về xác định số thuế GTGT của hàng XK được hoàn theo tháng.

- Công văn số 3523/TCT-KK về khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm.

- Công văn 13548/BTC-QLG về hồ sơ đăng ký giá bán của DN KD dầu mỏ hóa lỏng đầu mối.

- Công văn 3681/LĐTBXH_LĐTL về đăng ký thang bảng lương và giải quyết chế độ với NLĐ.

- Công văn 3502/TCT-CS về lệ phí trước bạ xe ô tô phục vụ dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật nội dung tại đây
Cập nhật nội dung tại đây