Tổng hợp văn bản pháp luật kế toán thuế tháng 8 năm 2012

Hệ thống văn bản pháp luật kế toán thuế ban hành trong tháng 8 năm 2012.

* Văn bản pháp luật nổi bật:

Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP về ban hành chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Thông tư 129/2012/TT-BTCvề việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Công văn 2950/TCT-CStrả lời vướng mắc về việc thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo thông tư 83/2012/TT-BTC.

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

* Văn bản pháp luật khác:

Công văn 2769/TCT-CSvề gia hạn nộp thuế với hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Công văn 2881/TCT-CS về chính sách thuế GTGT, TNDN, thuế tài nguyên, thuế môn bài.

Công văn 2752/TCT-CSvề hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành.

Công văn 2850/TCT-DNL về chính sách sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn 2888/TCT/CNTT về vướng mắc trong quá trình hỗ trợ DN kê khai thuế điện tử.

Công văn 2978/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển nhượng thẻ golf của cá nhân.

Công văn 2980/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Công văn 11094/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ.

Quyết định 1623/QĐ-NHNN về tổ chức, quản lý sản xuất vàng miếng của ngân hàng VN.

Thông tư 24/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung thông tư số 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Công văn 3000/TCT-KK về gửi thông báo phát hành hóa đơn, kê khai, nộp thuế của công ty và các đơn vị trực thuộc.

Công văn 10706/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân nhận được từ hoạt động mua bán cà phê trên sàn giao dịch.

Thông tư 20/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp.

Công văn 11378/BTC-TCHQ về thời hạn nộp thuế GTGT đối với mặt hàng thuốc trừ sâu.

Công văn 11377/BTC-TCHQvề việc gia hạn thời hạn nộp thuế của lô hàng 14 xe ôtô nhập khẩu phục vụ Dự án hỗ trợ y tế đồng bằng sông Cửu Long.

Công văn 4472/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc chứng từ thanh toán

Công văn 4491/TCHQ-TXNK về vướng mắc với HH nhập khẩu tạo TSCĐ của DN chế xuất.

Công văn 4468/TCHQ-TXNK về việc phạt chậm nộp thuế TTĐB.

Cập nhật nội dung tại đây
Cập nhật nội dung tại đây