Thứ 6, Ngày 01 tháng 06 năm 2018
Thứ 3, Ngày 17 tháng 10 năm 2017, 09:28

Thăng Long - T.D.K nhận Thư cảm ơn của UBND tỉnh Sơn La

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã cảm ơn sự giúp dỡ của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K đến với bà con vùng lũ huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La gửi Thư cảm ơn đến Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K