Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 10 năm 2016

Thư viện

Links

Thứ 2, Ngày 21 tháng 12 năm 2015, 16:19

Bà Từ Quỳnh Hạnh tái trúng cử Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy

Bà Từ Quỳnh Hạnh tái trúng cử Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy

Tại Đại hội Đảng bộ các cơ sở ngoài quốc doanh quận Hai Bà Trưng ngày 19/06/2010. Bà Từ Quỳnh Hạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy - Bí thư chi bộ các cơ sở ngoài quốc doanh quận Hai Bà Trưng khoá 6 tái trúng cử uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy khoá 7 với số phiếu bầu là 113 phiếu, cao thứ 2 trong tổng số 11 Đảng viên được đề cử.