Thứ 6, Ngày 17 tháng 08 năm 2018
Thứ 4, Ngày 07 tháng 06 năm 2017, 09:50

XẾP HẠNG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2016

Ngày 24/5/2017, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán đã tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

Theo số liệu thông kê của Bộ Tài chính và VACPA, năm 2016 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K tiếp tục khẳng định được uy tín trong hoạt động cung ứng dịch vụ của mình. Cụ thể, Công ty đã vươn nên xếp thứ nhất về 10 doanh nghiệp kiểm toán có doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cao nhất; Xếp thứ 3 (sau 2 Big4) về 10 doanh nghiệp kiểm toán có số lượng khách hàng lớn nhất, đây là năm thứ 5 liên tiếp Thăng Long – T.DK đứng trong Top 10 về tiêu chí này. Ngoài ra, về quy mô Công ty cũng xếp thứ 9 về doanh nghiệp kiểm toán có số nhân viên lớn nhất.

 

Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng TOP10 các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

Biểu đồ 1: Thăng Long – T.D.K xếp thứ nhất về 10 doanh nghiệp kiểm toán có doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cao nhất

Biểu đồ 2: Thăng Long – T.D.K xếp thứ 3 (sau 2 Big4) về 10 doanh nghiệp kiểm toán có số lượng khách hàng lớn nhất

Biểu đồ 3: Thăng Long – T.D.K xếp thứ 9 về doanh nghiệp kiểm toán có số nhân viên lớn nhất