Thứ 6, Ngày 17 tháng 08 năm 2018
Thứ 6, Ngày 17 tháng 06 năm 2016, 08:00

Tài trợ Hội nghị kỷ niệm 25 năm kiểm toán độc lập

Với mong muốn Hội nghị kỷ niệm 25 năm kiểm toán độc lập do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức thành công tốt đẹp, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long đã tham gia tài trợ số tiền là 20.000.000 đồng.