Thứ 6, Ngày 17 tháng 08 năm 2018
Thứ 4, Ngày 21 tháng 06 năm 2017, 10:59

Cuộc họp giao ban tháng 06/2017 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K

Ngày 20/6/2017, tại Trụ sở chính Công ty, Tổng Giám đốc Từ Quỳnh Hạnh đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 6/2016 với toàn thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K.


Tổng giám đốc Từ Quỳnh Hạnh - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K


Vui mừng trờ về Công ty sau chuyến đi thăm và làm việc dài ngày tại Hoa Kỳ, Tổng Giám đốc đã có buổi gặp mặt với toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong cuộc họp giao ban tháng 6/2017 để chia sẻ những khó khăn, thành tựu đạt được và định hướng phát triển trong tương lai của Thăng Long - T.D.K. Trong bài phát biểu, Tổng Giám đốc đã nhắc đến những dấu mốc phát triển nổi bật của Công ty trong thời gian vừa qua. Cụ thể, trong tháng 5/2017, theo thống kê của Bộ Tài chính và VACPA thì Thăng Long - T.D.K đã vươn lên là doanh nghiệp đứng thứ nhất về doanh thu dịch vụ Kiểm toán QTDAHT và đứng trong TOP 10 các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam theo một số tiêu chí cụ thể khác. 

(Chi tiết tại: http://www.kiemtoanthanglongtdk.com/cap-nhat-thong-tin-noi-bat/xep-hang-cac-cong-ty-kiem-toan-doc-lap-2016.html). 

 

Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng thông báo tình hình khởi sắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty sau 5 tháng đầu năm 2017 trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức của ngành Kiểm toán độc lập nói chung và các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam nói riêng, đòi hỏi những sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K với khẩu hiệu "Chất lượng tạo nên sự khác biệt".