Tiếng Việt English Chinese
 
 
TRANG CHỦ
 
GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
HỖ TRỢ KH
 
LIÊN HỆ
     
 
TIN TỨC
Tổng Cục Thuế
Văn phòng chính phủ
Tổng Cục Hải Quan
Bộ LĐTBXH
Bộ Tư Pháp
 
NHNNVN
Bộ xây dựng
Liên bộ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chuẩn mực kế toán
Văn bản pháp luật
Luật kế toán
Luật thuế Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán
Phần mềm kế toán
Tiêu chuẩn thẩm định
 
 
TÌM KIẾM
Từ khóa
Chuyên mục
 
LIÊN KẾT WEB
 
 
TIN TỨC
 
 
:: Bộ Tư Pháp

Công văn số 1539/TCT-CS ngày 21/04/08

Trả lời công văn số 11412/CT-TTHT ngày 8/11/2007 và công văn số 121/CT-TTHT ngày 18/09/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nói về việc hạch toán nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp đập trụ sở cũ đi để xây dựng trụ sở mới

Download    [ Xem chi tiết ]
Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008

·         Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng.

 

 

Download    [ Xem chi tiết ]