Tiếng Việt English Chinese
 
 
TRANG CHỦ
 
GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
HỖ TRỢ KH
 
LIÊN HỆ
     
 
TIN TỨC
Tổng Cục Thuế
Văn phòng chính phủ
Tổng Cục Hải Quan
Bộ LĐTBXH
 
Bộ Tư Pháp
NHNNVN
Bộ xây dựng
Liên bộ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chuẩn mực kế toán
Văn bản pháp luật
Luật kế toán
Luật thuế Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán
Phần mềm kế toán
Tiêu chuẩn thẩm định
 
 
TÌM KIẾM
Từ khóa
Chuyên mục
 
LIÊN KẾT WEB
 
 
TIN TỨC
 
 
:: Bộ LĐTBXH

Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
V/v : Quy định mức điều chỉnh tiền lương,tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Download    [ Xem chi tiết ]

Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 của BLĐTBXH
V/v : Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 3/2003/NĐ-Cp ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
Download    [ Xem chi tiết ]
Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của BLĐTBXH
V/v : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hợp tác xã,tổ hợp tác,trang trại,hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Download    [ Xem chi tiết ]
Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của BLĐTBXH
V/v : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty tnhh một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 3260/LĐTBXH-BHXH ngày 01/09/2009 của BLĐTBXH
V/v : Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 2558/BLĐTBXH-LĐTL ngày 20/07/2009 của BLĐTBXH

V/v : Hướng dẫn thực hiện vướng mắc về chế độ,chính sách BHXH

Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 2559/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/7/2009 của BLĐTBXH
V/v : Trợ cấp thôi việc
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 2313/LĐTBXH-BHXH ngày 02/07/2009 của BLĐTBXH
V/v : Giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 514/BLĐTBXH-LĐTL ngày 19 tháng 02 năm 2008
Căn cứ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP,Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004;Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 và Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007,Bộ Lao động-Thương binh và Xã Hội đề nghị các thủ trưởng các Bộ,cơ quan ngang Bộ,Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh,Thành phố trực thuộc Trung Ương,Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt :
Download    [ Xem chi tiết ]
Thông tin liên tịch số 17/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 13 tháng 02 năm 2008
Hướng dẫn sửa đổi ,bổ sung Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Download    [ Xem chi tiết ]