Tiếng Việt English Chinese
 
 
TRANG CHỦ
 
GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
HỖ TRỢ KH
 
LIÊN HỆ
     
 
TIN TỨC
Tổng Cục Thuế
Văn phòng chính phủ
Tổng Cục Hải Quan
 
Bộ LĐTBXH
Bộ Tư Pháp
NHNNVN
Bộ xây dựng
Liên bộ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chuẩn mực kế toán
Văn bản pháp luật
Luật kế toán
Luật thuế Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán
Phần mềm kế toán
Tiêu chuẩn thẩm định
 
 
TÌM KIẾM
Từ khóa
Chuyên mục
 
LIÊN KẾT WEB
 
 
TIN TỨC
 
 
:: Tổng Cục Hải Quan

Công văn số 28/GSQL-GQ2 ngày 02/08/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Download    [ Xem chi tiết ]

Công văn số 29/GSQL-GQ2 ngày 02/08/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Tiêu hủy nguyên phụ liệu gia công
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 1217/HQĐNa-TXNK ngày 29/07/2010 của Tổng Cục Hải Quan

V/v : Xin được không thu - hoàn thuế đối với các tờ khai xuất khẩu trích lục

Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 4106/TCHQ-TXNK ngày 23/07/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Bổ sung định mức hàng hóa xuất khẩu
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 3752/TCHQ-GSQL ngày 09/07/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Vướng mắc thủ tục hải quan
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 2849/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Chính sách hoàn thuế nhập khẩu
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 2849/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Chính sách hoàn thuế nhập khẩu
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 2184/TCHQ-GSQL ngày 28/04/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Hướng dẫn thủ tục thanh khoản
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 466/TCHQ-KTTT ngày 25/01/2010 của TCHQ
V/v : Thông báo hết thời gian giảm thuế
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 219/TCHQ-KTTT ngày 13/01/2010 của TCHQ
V/v : Lưu hóa đơn GTGT liên 3
Download    [ Xem chi tiết ]