Tiếng Việt English Chinese
 
 
TRANG CHỦ
 
GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
HỖ TRỢ KH
 
LIÊN HỆ
     
 
TIN TỨC
Tổng Cục Thuế
Văn phòng chính phủ
Tổng Cục Hải Quan
Bộ LĐTBXH
Bộ Tư Pháp
NHNNVN
Bộ xây dựng
Liên bộ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chuẩn mực kế toán
Văn bản pháp luật
Luật kế toán
Luật thuế Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán
Phần mềm kế toán
Tiêu chuẩn thẩm định
 
 
TÌM KIẾM
Từ khóa
Chuyên mục
 
LIÊN KẾT WEB
 
 
TIN TỨC
 
 
::

THÔNG BÁO HỢP NHẤT CÔNG TY GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG

V/v : Hợp nhất giữa Cty Kiểm toán TDK và Cty Kiểm toán Thăng Long thành Cty Kiểm toán và Tư Vấn Thăng Long - TDK

Download    [ Xem chi tiết ]


.:: Tổng Cục Thuế Xem tiếp »  
Công văn số 8079/CT-TT&HT ngày 13/08/2010 của Cục Thuế Bình Dương
V/v : Thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 7973/CT-TT&HT ngày 11/08/2010 của Cục Thuế Bình Dương
Công văn số 7803/CT-TT&HT ngày 05/08/2010 của Cục Thuế Bình Dương

.:: Văn phòng chính phủ Xem tiếp »  
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ
V/v : Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Download    [ Xem chi tiết ]
Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ

.:: Tổng Cục Hải Quan Xem tiếp »  
Công văn số 28/GSQL-GQ2 ngày 02/08/2010 của Tổng Cục Hải Quan
V/v : Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 29/GSQL-GQ2 ngày 02/08/2010 của Tổng Cục Hải Quan
Công văn số 1217/HQĐNa-TXNK ngày 29/07/2010 của Tổng Cục Hải Quan

.:: Bộ LĐTBXH Xem tiếp »  
Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
V/v : Quy định mức điều chỉnh tiền lương,tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Download    [ Xem chi tiết ]
Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 của BLĐTBXH
Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của BLĐTBXH

.:: Bộ Tư Pháp Xem tiếp »  
Công văn số 1539/TCT-CS ngày 21/04/08

Trả lời công văn số 11412/CT-TTHT ngày 8/11/2007 và công văn số 121/CT-TTHT ngày 18/09/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nói về việc hạch toán nguyên giá tài sản cố định trong trường hợp đập trụ sở cũ đi để xây dựng trụ sở mới

Download    [ Xem chi tiết ]
Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008

.:: NHNNVN Xem tiếp »  
Công văn số 8883/NHNN-CSTT ngày 12/11/2009 của Ngân hàng nhà nước
V/v : Cho vay theo lãi suất thỏa thuận
Download    [ Xem chi tiết ]
Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 02 năm 2008

.:: Bộ xây dựng Xem tiếp »  
Công văn số 2086/BXD-HĐXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng
V/v : Hình thức góp vốn của các bên hợp doanh
Download    [ Xem chi tiết ]

.:: Liên bộ Xem tiếp »  
Thông Tư Liên Tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Download    [ Xem chi tiết ]
Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008