Thứ 5, Ngày 29 tháng 12 năm 2016

Thư viện

Links

Thứ 4, Ngày 12 tháng 10 năm 2016, 09:37

Tổng Giám đốc Từ Quỳnh Hạnh được Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng trao tặng Danh hiệu “Người tốt - Việc tốt”

Sáng ngày 30/9/2016 tại Nhà Văn hoá quận, Quận ủy - HĐND - UBND - Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, các gương “Người tốt - Việc tốt” đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế trong năm 2016.

Tại Hội nghị, Bà Từ Quỳnh Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K đã vinh dự được Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng trao tặng Danh hiệu "Người tốt - việc tốt" cho những nỗ lực phấn đấu của bà, đã đạt nhiều thành tích, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cho Quận Hai Bà Trưng trong năm vừa qua.