Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
- Thẩm định giá tài sản bất động sản là dự án, nhà ở, khu văn phòng hoặc công trình;
- Thẩm định giá trị là máy móc thiết bị;
- Thẩm định giá trị là phương tiện vận tải của doanh nghiệp;
- Thẩm định giá trị là giá trị sở hữu trí tuệ về công nghệ, quy trình kinh doanh hoặc bằng sáng chế....
 
Các quy định về thẩm định giá tài sản của Thăng Long - T.D.K
https://1drv.ms/b/s!Arz3NRYqTA8jkB0GCfZykN25horq