Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018

Thư viện

Links

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Tỉnh Thanh Hóa

Tải file
2

Tỉnh Thái Bình

Tải file
3

Tỉnh Quảng Ninh

Tải file
4

Tỉnh Ninh Bình

Tải file
5

Tỉnh Nghệ An

Tải file
6

Tỉnh Nam Định

Tải file
7

Tình Lao Cai

Tải file
8

Tỉnh Lạng Sơn

Tải file
9

Tỉnh Hưng Yên

Tải file
10

Tình Hòa Bình

BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Tải file
11

Thành phố Hà Nội

Bảng giá xây dựng nhà ở mới, nhà tạm vật liệu kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải file
12

Tỉnh Cao Bằng

Bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất

Tải file