Tiếng Việt English Chinese
 
 
TRANG CHỦ
 
GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
HỖ TRỢ KH
 
LIÊN HỆ
     
 
TIN TỨC
Tổng Cục Thuế
Văn phòng chính phủ
Tổng Cục Hải Quan
Bộ LĐTBXH
Bộ Tư Pháp
NHNNVN
Bộ xây dựng
Liên bộ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chuẩn mực kế toán
Văn bản pháp luật
Luật kế toán
Luật thuế Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán
Phần mềm kế toán
Tiêu chuẩn thẩm định
 
 
TÌM KIẾM
Từ khóa
Chuyên mục
 
LIÊN KẾT WEB
 
  GIỚI THIỆU  
 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK

   Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Phần Mềm TDK được gọi tắt là (TDK) là một Công ty tập hợp các chuyên viên có nhiều kinh nghiệm đã từng làm việc trong các lãnh vực Kiểm Toán, Kế toán và Thuế. Ngoài ra TDK còn có một đội ngũ chuyên thiết kế và cài đặt các phần mềm kế toán nhằm đáp ứng mọi yêu cầu quản lý của các lọai hình Doanh Nghiệp.

  Mục tiêu của TDK là uy tín, chất lượng công việc và là bạn đồng hành cùng với sự phát triển của Doanh Nghiệp.

CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH CỦA CÔNG TY TDK

A/ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN , KẾ TOÁN

Kiểm toán
   - Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghịêp.
   - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hòan thành các công trình xây dựng cơ bản.
   - Kiểm toán hoạt động của các dự án.
   - Kiểm toán xác định vốn và định giá trị doanh nghiệp.
   - Kiểm toán tuân thủ luật định.
   - Kiểm toán giá trị tài sản và góp vốn liên doanh.
   - Kiểm toán báo cáo tài chính khi sáp nhập hoặc giải thể của doanh nghiệp.

Kế toán
   - Hướng dẫn mở và ghi sổ kế toán.
   - Hướng dẫn và giải đáp đơn vị về các quy trình hạch toán và lập báo cáo tài chính.
   - Nhập dữ liệu lên sổ sách kế toán và ra báo cáo tài chính cho các đơn vị khi mới thành lập hoặc bộ máy kế toán chưa ổn định.
   - Hướng dẫn tổ chức, hình thành bộ máy kế toán cho phù hợp với doanh nghịêp.

Tài chính – Quản lý
   - Tư vấn soạn thảo các phương án đầu tư , đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp mới.
   - Tư vấn công tác tổ chức quản lý trong doanh nghiệp.
   - Tư vấn việc thiết lập và tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ.
   - Tư vấn kiểm kê thẩm định giá trị tài sản.
   - Tư vấn quyết toán vốn đầu tư.
   - Hướng dẫn các dịch vụ cổ phần hoá doanh nghiệp , tham gia thị trường chứng khoán.
   - Phân tích tình hình tài chính và thẩm định các dự án đầu tư của doanh nghịêp.
   - Hướng dẫn các thủ tục làm hợp đồng vay và góp vốn liên doanh.

Khai thuế
   - Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
   - Kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
   - Kê khai thuế GTGT hàng tháng và quyết toán thuế GTGT năm.
   - Lập hồ sơ xin thuế GTGT.
   - Hướng dẫn các thủ tục kê khai thành lập và giải thể Doanh nghiệp.
   - Tư vấn về các loại thuế và cung cấp các văn bản có liên quan.

B. THIẾT KẾ PHẦM MỀM KẾ TÓAN VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I. PHẦN MỀM KẾ TOÁN
1. ĐẶC ĐIỂM:
  a. Đầy đủ:
   Ứng dụng cho cả 4 hình thức sổ kế toán được quy định áp dụng cho các doanh nghiệp.
   - Hình thức sổ kế toán nhật ký – sổ cái.
   - Hình thức sổ kế toán nhật ký chung.
   - Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ.
   - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ.
   Đầy đủ các sổ sách , biểu mẫu chứng từ báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

  b. Tiện dụng:
   Được xây dựng thành các MODULE rất thuận tiện cho quá trình làm việc giữa các bộ phận kế toán với các nhiệm vụ được phân công khác nhau. Ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa. Có phần trợ giúp trực tuyến ngay trên màn hình hỗ trợ cho thao tác nhập dự liệu vào máy.
   - Tất cả bảng biểu và dự liệu có thể chuyển đổi sang MS.EXCEL.
   - Sử dụng và sao chép dự liệu dễ dàng vì chạy trên môi trường WINDOWS quen thuộc.
   - Có thể làm việc trên máy đơn hay mạng nội bộ . Cài đặt dễ dàng trên các cấu hình máy khác nhau và mạng khác nhau.

  c. Toàn diện
   - Là một công cụ quản lý tổng hợp , một công ty có thể quản lý nhiều xí nghiệp cùng lúc.
   - Cho phép định nghĩa lại sơ đồ hạch toán tự động khi cần thiết.
   - Tự động hạch toán chiết khấu , cho phép chọn lực phương pháp tính gia xuất kho thích hợp.

  d. Kê khai thuế GTGT:
   Ưu điểm của phần mềm là kết chuyển tự động các bảng kê đầu vào, đầu ra của thuế GTGT, tờ khai thuế GTGT hàng tháng qua chương trình khai thuế theo mã vạch mà đơn vị không cần phải nhập dữ liệu lại 2 lần.

  e. Bảo mật:
   Số liệu được bảo mật theo quyền hạn của người sử dụng , của từng bộ phận theo tổ chức của bộ máy kế toán , hỗ trợ việc kiểm toán nội bộ và đối chiếu số liệu .

2. CHỨC NĂNG:
   . Quản lý thu chi
   . Quản lý hàng hoá
   . Quản lý vật tư
   . Quản lý công nợ
   . Kế toán tài sản cố định
   . Kế toán tổng hợp báo cáo quyết toán
   . Kế toán giá thành
   . Kế tóan thuế GTGT hàng tháng.

II. PHẦN MỀM TÍNH LƯƠNG
   . Tổng hợp các bảng chấm công bộ phận.
   . Tính lương tháng.
   . Tính toán các khoản phụ cấp.
   . Tính thuế thu nhập và các khoản khấu trừ ( BHXH , BHYT , …. ).
   . In phiếu lương cho từng nhân viên.
   . In bảng tạm ứng luơng giữa kỳ ( nếu có ).
   . In bảng thanh toán lương cuối kỳ.
   . In bảng tổng hợp lương theo từng bộ phận.